“Morte di Asdrubale”

Cum Hasdrubal, Hannibalis frater, in Italiam ingressurus esset, senatus duos consules Livium Salinatorem ac Claudium Neronem Roma proficisci iussit: prior in Galliam Cisalpinam ut Hasdrubali occurreret missus est, alter in Apuliam ut Hannibali se opponeret. Interea Hasdrubal, Alpibus superatis, quattuor equites cum litteris ad Hannibalem misit ut eum de suo adventu certiorem faceret, sed ii, a Romanis capti, ad Claudium Neronem perducti sunt. Consul, cognitis Hasdrubalis consiliis, cum delectis copiis nocte profectus est et, magnis itineribus, spatio sex dierum ad castra alterius consulis Livii Salinatoris pervenit. Itaque ambo consules, copiis coniunctis, Hasdrubalem apud Senam devicerunt. Occisa sunt eo proelio quinquaginta sex hostium milia; ipse Hasdrubal, ne tantae cladis superesset, concitato equo, se in cohortem Romanam immisit atque pugnans cecidit.

Quando Asdrubale, fratello di Annibale, stava per giungere in Italia, il senato ordinò ai due consoli, Livio Salinatore e Claudio Nerone, di mettersi in marcia. Il primo fu mandato in Gallia Cisalpina per combattere Asdrubale, l’altro in Puglia per combattere Annibale. Nel frattempo Asdrubale, valicate le Alpi, mandò quattro cavalieri ad Annibale con una lettera, perchè lo informasse del suo arrivo. Ma quelli catturati dai Romani, furono condotti da Claudio Nerone. Il console, conosciuti i piani di Asdrubale, con truppe scelte nella notte partì e con marce forzate, nello spazio di sei giorni arrivò nell’accampamento dell’altro console Livio Salinatore. E così entrambi i consoli, unite le truppe, sbaragliarono Asdrubale presso Sena. In quel combattimento furono uccisi 56000 nemici; lo stesso Asdrubale, per non sopravvivere ad una così grande strage, spronato il cavallo, si slanciò contro la coorte romana e mentre combatteva morì.